Jog és politika

A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint "A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a védelméről, valamint az alkotmányos rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről." Az ügyészség a közérdek védelmezője, és ezáltal közreműködik az egyéni jogok érvényre juttatásában.


A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. három elődszervezet – az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt., a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – összevonásával, azok jogutódjaként 2008. január 1-jével kezdte meg működését. A rendszerváltás óta eltelt időben a mindenkori politika a különböző minőségű állami vagyoncsoportokra eltérő stratégiákat fogalmazott meg, majd ezekhez a stratégiákhoz alakított ki intézményeket. Ennek következtében az egyes vagyonelem-csoportokat – úgymint ingatlanok, termőföldek, gazdasági társaságok – mindig külön kezelték. Az MNV Zrt. létrejötte megteremtette a szervezeti feltételeit annak, hogy a nemzeti vagyont illetően egységessé váljon a tulajdonosi szemlélet.
Your Window On Russia And The Independent States


A jogszabálytár a lekérdezés pillanatában hatályban lévő egységes szerkezetű jogszabályokat tartalmazza. Lehetőség van arra is, hogy 5 évre visszamenőleg vagy akár még nem hatályos, de már kihirdetett jogszabályokra keressen rá az érdeklődő. A honlapon megtalálhatók a nemzetközi szerződések egységes szövegei is. A felhasználókat segíti, hogy külön kategóriában lehet megtalálni a „Közismert jogszabályokat” (pl. KRESZ, ÁFA, PTK, stb. ), „mai napon hatályba lépő jogszabályokat”, és a „mai napon hatályukat vesztő jogszabályokat”.
Az ombudsman, magyar nevén országgyűlési biztos, olyan saját hivatallal rendelkező, a parlamentek által megválasztott köztisztviselő, aki tevékenységében más állami szervektől független, és csak az őt megválasztó országgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az ombudsman feladata elsősorban a közigazgatásban, de az igazságszolgáltatás kivételével valamennyi állami szervnél, panasz alapján vizsgálat indítása, a jogsértőnek talált gyakorlatról a szerv értesítése és a panaszos jogainak képviselete. Az ombudsman nem hozhat kötelező intézkedéseket, nem alkalmazhat jogi szankciókat.Pályázatok keresése


Linkgyűjtemény


Linkgyűjtemény


Politikatudományi szemle - folyóirat archívuma


Politológia - linkgyűjtemény


White House Biographies of the Presidents21 - 37 / 37 tétel megjelenítése.
Tételek oldalanként 20
a következőből: 2