Újdonságaink - Könyvajánlók

Varga Géza: Magyar hieroglif írás
A magyar hieroglif írás létének felismeréséhez a székely írás eredetének négy évtizedes kutatása: írástani, történeti, nyelvi, régészeti, építészeti, genetikai, matematikai, mitológiai adatok és megfontolások vezettek el.
Teljes cikk >>


Jelkészlete mintegy 50 000 évvel ezelőtt alakult ki a Közel-Keleten; napjainkig megtalálható a népi, uralmi és vallási jelhasználatban, a régészeti leleteken meg az ókori írásokban. Mintegy 20-50 jelét a kőkorban szétrajzó Homo sapiens csoportok vitték magukkal Eurázsia és Amerika távoli tájaira. Az ősvallás igényeit szolgálta; ennek köszönhetően maradt fent és lett a későbbi írások alapja. A Bibliában említett "nyelvek összezavarodása" előtt használt magyar ősnyelv számára alkották meg. A világ legszebb írása, az emberi civilizáció egyik alapköve.


Molnár Miklós: A Consise History of Hungary
This book offers a comprehensive thousand-year history of the land, people, society, culture and economy of Hungary, from its nebulous origins in the Ural Mountains to the elections of 1988. It tells above all the thrilling story of a people which became a great power in the region and then fought against - and was invaded by - Ottomans, Germans and Soviets.
Teljes cikk >>


The Hungarian people preserved nevertheless a continuous individuality through its Ural-born language and a specifically Hungaro-European culture. Dominated from the sixteenth century by the Habsburgs, while ruling its own national minorities, Hungary was deprived of two-thirds of its lands and peoples through successive treaties which followed the two World Wars, after which it fell under Soviet domination for nearly fifty years. Free and independent since 1990, Hungary continues to seek its rightful position in Europe.


H. Stephen Glenn - Lynn Lott - Jane Nelsen: Pozitív fegyelmezés az iskolában
A kölcsönös tisztelet, az együttműködés és a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanítás során.
Teljes cikk >>


Pozitív fegyelmezés módszertanának ismertetése, hogyan használjuk a tanteremben. Milyen eszközei vannak a tanárnak? Hogyan legyünk kedvesek és határozottak egyszerre a tanítás során. Hogyan neveljünk önálló, gondolkodó szociálisan érett gyerekeket.


A szociálpolitika jogi alapjai a XXI. század társadalmi kihívásainak tükrében
A könyv a szociálpolitika jogi megközelítésére fókuszál. A szociálpolitika sokak által sokféleképpen meghatározott fogalom. A sok különböző fogalom ellenére azonban találhatóak közös pontok az egyes meghatározások vonatkozásában. Mindegyik definíció megegyezik abban, hogy a szociálpolitika egy olyan újraelosztási rendszer, mely elsősorban a piac veszteseit próbálja meg felkarolni. Olyan személyek helyzetével foglalkozik, akik a kapitalista piac (teljesen mindegy annak melyik szegmenséről beszélünk) elvárásainak nem tudnak megfelelni, és saját magukat illetve munkaerejüket nem tudják, vagy nem akarják „értékesíteni".
Teljes cikk >>


Ezeknek a helyzeteknek a jogi értékelését vállalja fel a könyv kiindulva az Alaptörvény rendelkezéseiből, az egyes társadalmi élethelyzetek vizsgálatáig. A jogi alapok sem nélkülözhetik a szociálpolitika általános kérdéseit, és más tudományágak eredményeit. Így a könyv, ha nem is teljesen fragmentáltan, de egy általános és egy különös részre bomlik szét. Ezen keretek saját meggyőződésünk alapján a társadalombiztosítás rendszerét csak érintőlegesen érintjük majd. Jellemző, hogy az általános szociálpolitikai művek jelentős mértékben foglalkoznak a társadalombiztosítás elemzésével, de véleményünk szerint ez egy hibás megközelítés, mivel a szociálpolitika más szegmensei is kiemelten fontosak. A téma kapcsán egy olyan szakkönyvet szeretnénk adni az olvasók kezébe, mely bemutatja az általunk vázolt jogi aspektusból a szociálpolitika kérdéskörét. Egy olyan szemszög bemutatására vállalkoztunk, amelye a korábbiakban nem volt jellemző. Reményeink szerint ezt sikerült egy olyan formában, melyet az egyetemi hallgatók és a gyakorló szakemberek is haszonnal forgatnak majd.


Roland Huntford: Scott és Amundsen
A legtöbb ember annyit tud a Déli-sark meghódításáról, hogy Scott kapitány eljutott a pólusig, és a visszaúton hősi halált halt. Hogy Scott az önfeláldozást, a kitartást és a dicső kudarcot képviselte, a dacosan bátor vereség brit eszményét: expedíciója lényegileg tudományos vállalkozás volt s a rossz idő is őt sújtotta. Roald Amundsen csak másodjára jut mindenkinek az eszébe – nahát, a mord norvég csakugyan eljutott a pólusra és ő tűzte ki elsőnek a zászlaját, de ez csupán részletkérdés: nagyon szerencsés volt és alighanem kicsit tisztességtelen.
Teljes cikk >>


Roland Huntford Scott és Amundsen – versenyben a Déli-sarkért című, eredeti nyelvű dokumentumokra épülő kettős életrajzában bebizonyította, hogy mindez merő tévedés, ahogyan még sok minden más is. Huntford elmondásában a Déli-sark sagája társadalmi-politikai-pszichológiai modell: kétfajta politikai berendezkedés, két társadalom, két világszemlélet, két vezetési stílus, két alkat összeütközése.


1 - 5 / 217 tétel megjelenítése.
Tételek oldalanként 5
a következőből: 44