Újdonságaink - Könyvajánlók

A szociálpolitika jogi alapjai a XXI. század társadalmi kihívásainak tükrében
A könyv a szociálpolitika jogi megközelítésére fókuszál. A szociálpolitika sokak által sokféleképpen meghatározott fogalom. A sok különböző fogalom ellenére azonban találhatóak közös pontok az egyes meghatározások vonatkozásában. Mindegyik definíció megegyezik abban, hogy a szociálpolitika egy olyan újraelosztási rendszer, mely elsősorban a piac veszteseit próbálja meg felkarolni. Olyan személyek helyzetével foglalkozik, akik a kapitalista piac (teljesen mindegy annak melyik szegmenséről beszélünk) elvárásainak nem tudnak megfelelni, és saját magukat illetve munkaerejüket nem tudják, vagy nem akarják „értékesíteni".
Teljes cikk >>


Ezeknek a helyzeteknek a jogi értékelését vállalja fel a könyv kiindulva az Alaptörvény rendelkezéseiből, az egyes társadalmi élethelyzetek vizsgálatáig. A jogi alapok sem nélkülözhetik a szociálpolitika általános kérdéseit, és más tudományágak eredményeit. Így a könyv, ha nem is teljesen fragmentáltan, de egy általános és egy különös részre bomlik szét. Ezen keretek saját meggyőződésünk alapján a társadalombiztosítás rendszerét csak érintőlegesen érintjük majd. Jellemző, hogy az általános szociálpolitikai művek jelentős mértékben foglalkoznak a társadalombiztosítás elemzésével, de véleményünk szerint ez egy hibás megközelítés, mivel a szociálpolitika más szegmensei is kiemelten fontosak. A téma kapcsán egy olyan szakkönyvet szeretnénk adni az olvasók kezébe, mely bemutatja az általunk vázolt jogi aspektusból a szociálpolitika kérdéskörét. Egy olyan szemszög bemutatására vállalkoztunk, amelye a korábbiakban nem volt jellemző. Reményeink szerint ezt sikerült egy olyan formában, melyet az egyetemi hallgatók és a gyakorló szakemberek is haszonnal forgatnak majd.


Roland Huntford: Scott és Amundsen
A legtöbb ember annyit tud a Déli-sark meghódításáról, hogy Scott kapitány eljutott a pólusig, és a visszaúton hősi halált halt. Hogy Scott az önfeláldozást, a kitartást és a dicső kudarcot képviselte, a dacosan bátor vereség brit eszményét: expedíciója lényegileg tudományos vállalkozás volt s a rossz idő is őt sújtotta. Roald Amundsen csak másodjára jut mindenkinek az eszébe – nahát, a mord norvég csakugyan eljutott a pólusra és ő tűzte ki elsőnek a zászlaját, de ez csupán részletkérdés: nagyon szerencsés volt és alighanem kicsit tisztességtelen.
Teljes cikk >>


Roland Huntford Scott és Amundsen – versenyben a Déli-sarkért című, eredeti nyelvű dokumentumokra épülő kettős életrajzában bebizonyította, hogy mindez merő tévedés, ahogyan még sok minden más is. Huntford elmondásában a Déli-sark sagája társadalmi-politikai-pszichológiai modell: kétfajta politikai berendezkedés, két társadalom, két világszemlélet, két vezetési stílus, két alkat összeütközése.


Vöo Gabriella: Kortársunk, Mr. Poe. Felfedező utak az összegyűjtött elbeszélésekben
Edgar Allan Poe: kortársunk. Az amerikai nagyvárosok pezsgő - időnként pangó - irodalmi életének szereplőjeként tanúja volt a modern tömegkultúra születésének, és maga is bábáskodott e születésnél. Elbeszéléseiben viszontlátjuk saját tapasztalatainkat: a városi élet látszólag rendezett felszíne alól feltörő erőszakot, az elmagányosodott egyén tudatában eluralkodó káoszt, és azt, ahogyan az üzleti és politikai szélhámosság tudományos - vagy éppen művészi - magaslatra emelkedik.
Teljes cikk >>


A 19. századi Egyesült Államok demokratizálódó társadalmában a politika csikorgó gépezeténél olajozottabban működött a sajtó, amely kihasználta a közönség szenzációéhségét. A kor szépirodalma botrányok, bűnügyek, tudományos és technológiai áttörések híreivel, vagy éppen pletykákkal és hírlapi kacsákkal versengett az olvasók figyelméért. Poe, bár műveivel nem keresett eleget és életében elkerülte
a siker, nem fanyalgott emiatt. Írásművészete erőt merített korának sokszínű kultúrájából. Elbeszélései több mint másfél évszázad távlatából is lebilincselik, magukkal ragadják, meghökkentik, és időnként... átverik az olvasót. E kötet felfedezőútra hívja napjaink olvasóját Poe rövidprózájának szilaj világában.


Dr. Thomas Gordon: XII. Piusz és a zsidók - A Vatikán titkos zsidómentési terve a náci időkban
A XII. Piusz pápaként ismert Eugenio Pacellire aljas módon a "Hitler pápája" nevet aggatták a holokauszt idején a zsidókkal szemben feltételezett tétlensége miatt. Új, tényfeltáró könyvében Gordon Thomas - a titkosszolgálatok világának vezető szakértője - rávilágít az igazságra, és elénk tárja a közel ötven pap, apáca és római polgár titkos hálózatát, melyet XII. Piusz és a Vatikán a megszállás idején hozott létre a zsidók megmentése céljából.
Teljes cikk >>


XII. Piuszt régóta baráti szálak fűzték a római zsidó közösséghez. A náci fenyegetés terjeszkedésével a pápa egy kapcsolattartói hálózatot alakított ki Vatikánvároson belül és kívül. Ez a hálózat hamis papírokkal látta el a zsidókat, megkeresztelt katolikusoknak tüntetve fel őket, és biztos menedéket nyújtott számukra a Vatikánban és Rómában egyaránt. Azzal, hogy a zsidókat Rómában rejtegette - nem létező betegség címén a híres Fatebenefratelli kórház karanténjában -, és szervezte a városból való kicsempészésüket, a Vatikán ezrek életét mentette meg a második világháború alatt.
A szerző feltárja annak az előrelátó politikai magatartásnak az okát is, amellyel XII. Piusz kerülte a hitleri rezsim nyilvános elítélését (nehogy egy széleskörű megtorlást kockáztasson a Harmadik Birodalom részéről), ugyanakkor ő és vatikáni megbízottai a színfalak mögött azon dolgoztak, hogy szembeszálljanak a náci terror borzalmaival.
Az emberi életek megmentéséért szőtt "összeesküvést" részletesen bemutató beszámolójával Gordon Thomas e hosszú idő óta ellentmondásosan megítélt pápa életének és hagyatékának újraértékelésére indít bennünket.


R. Brian Little: Én, jómagam és a többiek - Hogyan befolyásolja személyiségünk a jóllétünket?
Miért viselkedünk másképp otthon, mint a munkahelyünkön? Elégedettebbek vagy esetleg kevésbé szociálisak lennénk, ha nem érdekelne minket annyira mások véleménye? Boldogságra vagyunk beprogramozva, vagy inkább tépelődésre kárhoztatva? Helytállónak bizonyulnak-e másokról alkotott első benyomásaink?
Teljes cikk >>


Az elmúlt évtizedek tudományos kutatásai átformálták az emberi személyiség természetére vonatkozó régi elképzeléseket. Neurológusok, biológusok és pszichológusok vizsgálták felül Freud, Jung és az 1960-as évek humanisztikus pszichológusainak elméleteit, feje tetejére állítva a személyiségtípusok eddigi csoportosítását, valamint olyan új eszközöket és módszereket alkottak, amelyekkel végére járhatunk annak, kik is vagyunk valójában.
Brian R. Little ebben a bölcs és szellemes könyvben a legfrissebb tanulmányok, személyes élmények és szórakoztató tesztek segítségével fejti ki, miért viselkedünk úgy, mit tudunk megváltoztatni - és mit nem. Bemutatja, hogyan alakítja a környezet a személyiségünket és a személyiségünk a környezetet, és mit jelez előre a személyiség az egészségről és a sikerről.


1 - 5 / 214 tétel megjelenítése.
Tételek oldalanként 5
a következőből: 43