Újdonságaink - Könyvajánlók

Dr. Katona Ferenc: A kreativitás kultúrtörténete
Az emberré válás folyamatát kezdettől fogva a kreativitás határozta meg, hiszen ez az alkotó tevékenység emelte ki az embert az állatvilágból. Az emberi agy és az emberi kéz működésének egymásrautaltsága hozta létre többek közt a táplálkozás fejlődését vagy az energiák használatát.
Teljes cikk >>


Ma is az alkotás, az új termékek befolyásolják a piacot, amely az emberi kreativitás tárháza és a kreativitás egyik fő ösztönzője. Az emberi agy folyamatosan motiválja a változásokra, újdonságokra törekvést. Az egymáshoz ütött kövekből keletkező szilánkok, mint az első eszközök, alapozták meg a szerszámkészítést. A szerszámok világa visszahatott az ember és közösségei fejlődésére, amely korántsem befejezett folyamat. A tapasztalat és a fogalomalkotás tették lehetővé a letelepedést és a társadalomalkotást. Az emberi alkotóképesség fokozatosan hozta létre a világ minden részén a különböző civilizációkat a jelenkorig. A kreativitás egyik válfaja a művészet, amelynek jó néhány remeke ma is megcsodálható. Az emberi kreativitásról szóló könyv ennek a kulturális fejlődésnek a tevékenységébe nyújt betekintést.


Bihari Péter: Németország és a németek - 500 év Luthertől Merkelig
Németország Európa közepén van. Európa közepén Németország van (és volt) - minden értelemben. Vajon "a költők, zenészek és filozófusok hona", vagy a peckes császároké és hadvezéreké? Minta-demokrácia, vagy minta-diktatúra? Van-e még ország Európában, amelynek a múltjában olyan kiszámíthatatlanul követik egymást a fényes és a sötét korszakok, mint Németországéban? Meg lehet mindezt érteni egyáltalán?
Teljes cikk >>


 Bihari Péter műve úgy vezet végig a németek történetén, hogy a politikai eseményeken túl a korszakos gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatokat is bemutatja. Portrékat kapunk a főszereplőkről: Lutherről, Nagy Frigyesről, Bismarckról, II. Vilmosról, Hitlerről, Adenauerről, Brandról, Ulbrichtról, Schmidtről, Kohlról, s végül Merkelről. És egy nagy népről, amelyik kapott egy második esélyt a történelemtől, és élni is tudott vele.


Nigel Latta: Az én gyerekem, a te gyereked, a mi gyerekünk - Túlélőkalauz mozaikcsaládoknak
Nem hagyományos a családod? Persze, hogy nem! Például olyan nő vagy, aki egyedül neveli a gyerekét? Akkor 680 000 fős táborba tartozol itthon. Vagy új partnered egyúttal új gyerekeket is jelent? Sok százezer családdal osztoztok a nehéz helyzeten. Egy valami viszont biztosan összeköt titeket: azt akarjátok, hogy a gyerekeknek a legjobb legyen.
Teljes cikk >>


Nigel Latta kiváló családpszichológus mindig csak a lényeget mondja, ennyire egyszerű világsikerének titka.
Válás? Gyerekelhelyezés? Nehezen kezelhető exek? Alakuló új családformák? Ez a könyv azokon a nevelési gondjaidon segít, amelyekre eddig nem találtál megoldást.
Két szülő, három gyerek, negyven év házasság? Hol van már a régi családmodell? A tények szerint az emberek többsége ma nem így él se külföldön, se Magyarországon.
Végre egy tudósi megalapozottsággal írt, praktikus és álszentségektől mentes nevelési tanácsadó a modern szülők számára.


Polonyi Tünde Éva: Az idegennyelv-tanulás kezdete - Szó- és szabálytanulás fiataloknál és időseknél
Napjaink globális gazdasági integrációja szükségszerűen jelent nyelvterületek és kultúrák közötti migrációt is. Az idegennyelv-tanulás így a be- és kivándorlás jelenségének térhódítása révén is egyre fontosabbá válik, az elért siker vagy kudarc nagy hatással lehet egy egyén életére, és a társadalomra is (pl. bevándorlók integrációja, siker a kereskedelmi és kulturális kapcsolatokban).
Teljes cikk >>


Ha felnőtt nyelvtanulóról van szó vagy a tanulandó nyelv szerkezetileg nagyon eltér a tanuló anyanyelvétől, még nagyobb kihívást jelenthet az idegennyelvtanulás, mint máskülönben. Ebben a folyamatban óriási egyéni különbségek jelentkezhetnek: egyesek gyorsan és hatékonyan sajátítják el a nyelveket, mások kínlódva, több lépcsőben. Léteznek olyanok is, akik egyes nyelveket könnyedén megtanulnak, aztán egy bizonyos nyelvnél akadályokba ütköznek. Az egyéni különbségekhez az is hozzájárul, hogy más-más életszakaszban, más-más körülmények között kezdjük, illetve folytatjuk a nyelvtanulást.


Barcsi Antal: Gyermekvédelmi útmutató
E kiadvány célja, hogy a nevelési-oktatási intézményekben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott felelősök, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelemmel más területeken felelős munkakörben foglalkozó és a téma iránt érdeklődő szakemberek, valamint azok, akik munkájuk során fontosnak tartják a gyermekek védelmét és támogatását:
Teljes cikk >>


• áttekintést kapjanak a gyermek- és ifjúságvédelem egyes átfogóbb kérdéseiről, fontosabb elemeiről;
• hasznos ismeretekhez jussanak a nevelési-oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi tevékenységének ellátásához;
• ismerjék a gyermekeinket veszélyeztető, elsősorban a kábítószerezéssel kapcsolatos folyamatokat, a megelőzést szolgáló kezdeményezéseket, egyes hatékony módszereket;
• néhány részletében lássák és érezzék át azt, hogy milyen sokféle, mennyiségében és minőségében is jelentős tudásanyag és információ szükséges ahhoz, hogy a gyermekvédelmi munka konkrét eredményekkel is biztatni tudó interperszonális folyamataira, intim szakmai szakaszaira sor kerülhessen;
• lássák a szakmai és a szakmaközi együttműködés fontosságát, tudatosan keressék a már meg lévő, és építsék ki a kívánatos kapcsolatokat a különféle intézmények együttműködésben érdekelt szakemberei között;
• könnyebben tájékozódjanak a különféle szakmai területeken a közrebocsátott ismeretrendszer és az ajánlott irodalom segítségével.


11 - 15 / 217 tétel megjelenítése.
Tételek oldalanként 5
a következőből: 44